Boddens Hosangweg 51

2481 KX Woubrugge

info@digotechniek.nl

 

Vestigingen

Vestiging Digo Woubrugge

Boddens Hosangweg 51 2481 KX Woubrugge
Tel. 0172-518139
directie/verkoop: Dhr. A.J. Dijkshoorn.
administratie: Hélène Duineveld
werkplaats: Erik Otter, Bart Vink, Stefan Captein, Corné Schrama
buitendienst: Richard Verleun.
transport: Henk Spruit