Boddens Hosangweg 51

2481 KX Woubrugge

info@digotechniek.nl

 

VCA

Wat is een VCA bedrijfscertificering?

VCA bedrijfscertificering is een borging voor mechanisatiebedrijven die aan alle veiligheidseisen willen voldoen. Het VCA certificaat toont aan dat een bedrijf de werkzaamheden op een veilige en gezonde manier beheerst.  De afkorting VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het begrip ‘Aannemer’ wordt hierin ruim geïnterpreteerd. Aannemer staat voor “een bedrijf belast met het uitvoeren van (bouw- en technische) werkzaamheden op het terrein van een opdrachtgever”.  Met het VCAcertificaat toont het bedrijf aan dat het beschikt over een veiligheidssysteem en dat het veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf beheerst.

 

Wat zijn de voordelen?

De voordelen van een VCA-certificaat zijn divers. Het mechanisatiebedrijf borgt de verplichtingen vanuit de Arbowet en voorkomt ongevallen en beroepsziektes. Medewerkers volgen de VCA basisopleiding of de opleiding voor leidinggevenden en verhogen hiermee hun kennis over veiligheid, gezondheid en milieu. Zij weten na deze cursus waar hun verantwoordelijkheden en verplichtingen liggen en kunnen de organisatie met deze kennis helpen te ontwikkelen op het gebied van veiligheid en milieu. Het mechanisatiebedrijf beheerst of beperkt de aansprakelijkheid bij een arbeidsongeval door het vastleggen van instructies en toezicht.
Het algehele veiligheidsbewustzijn wordt verhoogd en de arbeidsproductiviteit neemt toe dankzij een betere werkplaats waarin alles goed op orde is. Ook willen opdrachtgevers steeds vaker alleen zaken doen met bedrijven die alles aantoonbaar op orde hebben op het gebied van veiligheid en milieu. Met VCA bedrijfscertificering waarborgt een bedrijf dat van A tot Z.